Schooltijden

De schooltijden zijn voor groep 1 t/m 8 gelijk:

Maandag tot en met vrijdag een continurooster van 8:30 tot 14:00.