Leerlingenraad

Wat is een Leerlingenraad?

In een Leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klasgenoten. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo komen we met elkaar te weten wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in de vergaderingen van de Leerlingenraad.

Wat doet de Leerlingenraad?

Iedereen zal misschein wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een Leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met  het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals vieringen, feesten, enz. De Leerlingenraad komt 5 keer per jaar bij elkaar en heeft een vergadering van hooguit drie kwartier tijdens schooltijd. 

Wie zitten er in de Leelingenraad?

In de Leerlingenraad zitten leerlingen van groep 5 t/m 8. Uit elke (combi)groep worden 2 leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Gekozen leerlingen hebben gedurende een schooljaar zitting in de Leerlingenraad. Het daarop volgende jaar is de beurt aan andere leerlingen. De leerlingen in de Leerlingraad zijn leerlingen die in de eigen groep informeren welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de groep goed kunnen overbrengen naar de Leerlingenraad tijdens een vergadering en andersom ook, wat besproken is in een vergadering, weer in de klas vertellen. De leerling moet durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school. Dit schooljaar zitten de volgende leerlingen in de Leerlingenraad:

- groep 5/6 : Odessa, Adam, Hidde en Eva

- groep 7/8: Hielke, Berber, Marte en Evron

Hoe werkt de leerlingenraad?

De raad komt meerdere keren per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen.  De leerlingenraad kijkt welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op de agende. Er wordt een verslag gemaakt van elk overleg.

Belangrijke uitgangspunten zijn:

 • de leerlingen een volwaardige inbreng laten leveren in het schoolgebeuren
 • de leerlingen inspraak geven
 • de leerlingen democratie laten ervaren
 • de leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is
 • de leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school

Zaken waarover de leerlingen kunnen meedenken:

 • het gebruik en de inrichting van de school en het schoolplein
 • bevindingen bij het gebruik van lesmethoden
 • allerhande activiteiten die in of buiten de les passen
 • afspraken op school
 • verbeteringen
 • etc.