Medezeggenschapsraad

Oudergeleiding:

Dhr. R.Monsma (voorzitter)

Mevr. H. Zijlstra

Personeelsgeleding:

Petra Caro

Marike Okkema-Moed