Medezeggenschapsraad

Oudergeleiding:

Mevr. H. Zijlstra

Mevr. I. Kuiken

Personeelsgeleding:

Petra Caro

Marike Okkema-Moed