Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) denken leerkrachten en ouders mee over het beleid van de school,zoals de verkeersveiligheid of het beleid rondom de aanpak van pesten. Over onderwerpen als bijv. De onderwijstijden en vakantieroosters moet de MR instemmen voordat hier dingen in kunnen veranderen.

De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Er wordt gebruik gemaakt van een activiteitenplan waarin staat welke punten worden besproken

Oudergeleiding:

Mevr. H. Zijlstra

Mevr. I. Kuiken

Personeelsgeleding:

Petra Caro

Marike Okkema-Moed