Onze school

We werken in de ochtenden vanuit een onderwijsconcept waarbij de aandacht ligt op een continuerende didactische structuur en bewaking van de kwaliteit binnen de basisvakken rekenen, taal en lezen. Speerpunt hierbij is de begeleiding en zorg, sturend voor het didactisch handelen van de leerkracht en gericht op de individuele onderwijsbehoeften en die van de groep.

In de middagen is er vanuit het schoolconcept ruimte voor innovatie en vernieuwing om de leerlingen kennis te laten maken met de huidige en toekomstige wereld om hen heen. Centraal hierin staat de actieve betrokkenheid van onze leerlingen in de maatschappij; vanuit Tzummarum als deel van Europa.

De combinatie van deze beide aspecten binnen het onderwijsconcept resulteren in een evenwichtig onderwijsleerproces, actief burgerschap en een kwalitatief hoge uitstroom van leerlingen.

Actief burgerschap
We zijn ondernemend en fanatiek in verschillende activiteiten, zowel in de school als buiten de school. Van sportwedstrijden tot het bezoeken van cultuurvoorstellingen (www.sterrenkijker.info) van acties voor goede doelen tot ontbijtjes verzorgen in het dorp of een activiteit met de bewoners van het zorgcentrum in het dorp. Hierin vinden we belangrijke waarden terug zoals gelijkwaardigheid, begrip voor anderen en autonomie. Actief burgerschap brengt onze leerlingen verder in de wereld!

Internationalisering
Onze school neemt, waar mogelijk, deel aan een internationaliseringsproject Tijdens mobiliteiten (uitwisselingsbezoeken) waarbij Engels de voertaal is, delen leerlingen groep 7 en 8 hun leefwereld en ervaringen met leeftijdgenootjes uit andere landen in Europa. We willen hiermee, op uitdagende wijze, de wereld van onze leerlingen vergroten. De grens van Tzummarum, Friesland en Nederland over…en dan ontdekken wat er in de wereld te koop is. Een prachtige leerzame ervaring, met onvergetelijke herinneringen.

Vakoverstijgend werken en ICT
Het project Internationalisering, maar ook vele andere thema’s, worden vakoverstijgend aangeboden. In de lessen Mens & Maatschappij wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan de planten en dieren in Nederland en tevens in andere landen. Of bekijken de kinderen hoe ver het reizen is naar België en hoe je daar het beste kunt komen. Presentaties over onder andere de eigen leefomgeving maken leerlingen in de ICT-les, waarbij het gebruik van de Engelse taal veel aandacht krijgt.